Deklaracja dostępności
22554
page-template-default,page,page-id-22554,stockholm-core-1.2,select-theme-ver-5.2,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive
Title Image

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsp12.krakow.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Krakowie:

Telefon: +48 12 2020 794 wew. 110

E-mail: sekretariat.szkola@zsp12.krakow.pl

Adres korespondencyjny: ul. Ks. Józefa Meiera 16D, 31-236 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsp12.krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020

 

Strona internetowa www.zsp12.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • materiały zostały opublikowane przed 21.09.2020 r.
  • publikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego oraz ustawień kontrastu;
  • strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego,

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło i biała czcionka lub białe tło i czarna czcionka),
  • możliwość powiększenia wielkości liter (wg ustawień przeglądarki stosowanej przez użytkownika), przy czym elementy nawigacji są opisane czcionką powiększoną

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.03.2021.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Pani Magdalena Miszczuk, e-mail: sekretariat.szkola@zsp12.krakow.pl, telefon: +48 12 2020 794 wew. 110 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie przy ul. Ks. Józefa Meiera 16D spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

  • przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy (portier),
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja na Portierni.